kohtuasi C-431/17: Euroopa Kohtu (suurkoda) 7. mai 2019. aasta otsus (Symvoulio tis Epikrateiase eelotsusetaotlus — Kreeka) — Monachos Eirinaios, kata kosmon Antonios Giakoumakis tou Emmanouil versus Dikigorikos Syllogos Athinon (Eelotsusetaotlus — Direktiiv 98/5/EÜ — Õigus tegutseda advokaadi kutsealal — Munk, kes on omandanud advokaadi kutsekvalifikatsiooni muus liikmesriigis kui vastuvõttev liikmesriik — Artikli 3 lõige 2 — Vastuvõtva liikmesriigi pädevas asutuses registreerimise tingimus — Tunnistus päritoluliikmesriigi pädevas asutuses registreerimise kohta — Registreerimisest keeldumine — Kutse-eetika nõuded — Mungaks olemise kokkusobimatus advokaadi kutsealal tegutsemisega)