Odločba Komisije z dne 26. julija 2000 po Direktivi 95/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta o primernosti zaščite osebnih podatkov v Švici (notificirana pod dokumentarno številko K(2000)2304)Besedilo velja za EGP.