2000 m. liepos 26 d. Komisijos Sprendimas dėl Šveicarijoje teikiamos pakankamos asmens duomenų apsaugos pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 95/46/EB (pranešta dokumentu Nr. C(2000) 2304)tekstas svarbus EEE.