2019 m. liepos 11 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2019/1190, kuriuo dėl 2019 m. Ispanijai skirtų žvejybos kvotų sumažinimo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 185/2013