Nõukogu otsus (EL) 2019/1955, 21. november 2019, Euroopa Liidu nimel Maailma Kaubandusorganisatsiooni peanõukogus võetava seisukoha kohta seoses põllumajandussaaduste tariifikvootide haldamise käsitusleppe (tariifikvootide käsituslepe) läbivaatamist käsitleva otsuse vastuvõtmisega