SPOROČILO KOMISIJE SVETU o uporabi splošne odstopne klavzule v okviru Pakta za stabilnost in rast