Teisingumo Teismo ir Bendrojo Teismo praktikos rinkinys. II dalis, Bendrasis Teismas. 2010 - 11-12 (B)