C-498/16. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2018. január 25-i ítélete (az Oberster Gerichtshof [Ausztria] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Maximilian Schrems kontra Facebook Ireland Limited (Előzetes döntéshozatal — A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség — 44/2001/EK rendelet — A 15. és a 16. cikk — Joghatóság fogyasztói szerződések esetén — A „fogyasztó” fogalma — Ugyanazon szolgáltatóval vagy eladóval szemben érvényesítendő igények fogyasztók közötti engedményezése)