Писмен въпрос E-004042/11 Niki Tzavela (EFD) до Комисията. Картиране на потенциални енергийни находища в ЕС