Gevoegde zaken C-80/18–C-83/18: Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 7 november 2019 (verzoeken om een prejudiciële beslissing ingediend door de Tribunal Supremo - Spanje) – Asociación Española de la Industria Eléctrica (UNESA) (C-80/18), Endesa Generación SA (C-82/18)/Administración General del Estado, Iberdrola Generación Nuclear SAU (C-80/18 en C-82/18) en Endesa Generación SA (C-81/18), Iberdrola Generación Nuclear SAU (C-83/18)/Administración General del Estado (C-81/18 en C-83/18) (Prejudiciële verwijzing – Beginsel dat de vervuiler betaalt – Gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit – Richtlijn 2009/72/EG – Artikel 3, leden 1 en 2 – Beginsel van non-discriminatie – Financiering van het tarieftekort – Belastingen waaraan enkel ondernemingen die elektriciteit produceren uit kernenergie zijn onderworpen)