Udkast til afgørelse truffet af det blandede EØS-udvalg om ændring af bilag XX (miljø) til EØS-aftalen - Udkast til Fællesskabets fælles stillingtagen