Deċiżjoni (UE) 2020/1100 tal-Bank Ċentrali Ewropew tas-17 ta’ Lulju 2020 li temenda d-Deċiżjoni (UE) 2015/32 dwar id-derogi li jistgħu jingħataw skont ir-Regolament (UE) Nru 1073/2013 (BĊE/2020/33)