Писмен въпрос E-010017/10 Christel Schaldemose (S&D) до Комисията. Рекламните дейности с цел продажба