Mål T-623/19: Tribunalens beslut av den 30 april 2020 – ArcelorMittal Bremen mot kommissionen (Passivitetstalan – Direktiv 2003/87/EG – System för handel med utsläppsrätter för växthusgaser – Beslut 2011/278/EU – Övergångsbestämmelser för harmoniserad gratis tilldelning av utsläppsrätter – Ändring av Tysklands nationella fördelningstabell för perioden 2013-2020 – Betydande kapacitetsökning – Ändamålet med talan har förfallit – Anledning saknas att döma i saken)