Zadeva T-623/19: Sklep Splošnega sodišča z dne 30. aprila 2020 – ArcelorMittal Bremen/Komisija (Tožba zaradi nedelovanja – Direktiva 2003/87/ES – Sistem za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov – Sklep 2011/278/EU – Prehodna pravila za usklajeno brezplačno dodelitev pravic do emisije – Sprememba preglednice nacionalnih dodelitev glede Nemčije za obdobje od 2013 do 2020 – Bistveno povečanje zmogljivosti – Prenehanje obstoja predmeta spora – Ustavitev postopka)