Cauza T-623/19: Ordonanța Tribunalului din 30 aprilie 2020 – ArcelorMittal Bremen/Comisia („Acțiune în constatarea abținerii de a acționa – Directiva 2003/87/CE – Sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră – Decizia 2011/278/UE – Norme tranzitorii privind alocarea armonizată şi cu titlu gratuit a cotelor de emisii – Modificarea tabelului naţional de alocare privind Germania pentru perioada cuprinsă între anii 2013 şi 2020 – Extindere semnificativă a capacității – Dispariţia obiectului litigiului – Nepronunțare asupra fondului”)