Zaak T-623/19: Beschikking van het Gerecht van 30 april 2020 — ArcelorMittal Bremen / Commissie (“Beroep wegens nalaten – Richtlijn 2003/87/EG – Regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten – Besluit 2011/278/EU – Overgangsregeling voor de geharmoniseerde kosteloze toewijzing van emissierechten – Wijziging van de nationale toewijzingstabel betreffende Duitsland voor de periode van 2013 tot en met 2020 – Aanzienlijke capaciteitsuitbreiding – Geding zonder voorwerp geraakt – Afdoening zonder beslissing”)