Kawża T-623/19: Digriet tal-Qorti Ġenerali tat-30 ta’ April 2020 – ArcelorMittal Bremen vs Il-Kummissjoni (“Rikors għal nuqqas li tittieħed azzjoni – Direttiva 2003/87/KE – Sistema għall-iskambju ta’ kwoti ta’ emissjonijiet ta’ gassijiet serra – Deċiżjoni 2011/278/UE – Regoli tranżitorji li jikkonċernaw l-allokazzjoni armonizzata ta’ kwoti ta’ emissjonijiet bla ħlas – Emenda tat-tabella nazzjonali ta’ allokazzjoni li tikkonċerna l-Ġermanja għall-perijodu bejn l-2013 u l-2020 – Estensjoni sinjifikattiva tal-kapaċità – Tmiem tas-suġġett tat-tilwima – Ma hemmx lok li tingħata deċiżjoni”)