Predmet T-623/19: Rješenje Općeg suda od 30. travnja 2020. – ArcelorMittal Bremen protiv Komisije („Tužba zbog propusta – Direktiva 2003/87/EZ – Sustav trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova – Odluka 2011/278/EU – Prijelazna pravila za usklađenu besplatnu dodjelu emisijskih jedinica – Izmjena u nacionalnoj tablici dodjele u odnosu na Njemačku za razdoblje od 2013. do 2020. – Značajno proširenje kapaciteta – Prestanak postojanja predmeta spora – Obustava postupka”)