Pisno vprašanje E-2433/07 vlaga Willy Meyer Pleite (GUE/NGL) za Komisijo. Možna kršitev Direktive 96/61/ES v kraju San Roque (Cadiz, Španija)