Sprawa T-366/05: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 15 listopada 2006 r. — Anheuser-Busch przeciwko OHIM — Budějovický Budvar (BUDWEISER) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego BUDWEISER — Wcześniejsze słowne międzynarodowe i graficzne znaki towarowe BUDWEISER i BUDWEISER BUDVAR — Odmowa rejestracji — Ograniczenie wykazu towarów objętych zgłoszeniem — Skarga oczywiście pozbawiona podstaw prawnych)