Nezáväzná príručka osvedčených postupov pri vykonávaní smernice 2013/35/EÚ o elektromagnetických poliach. Zväzok 2, Prípadové štúdie