Ohjeellinen opas hyvistä käytännöistä direktiivin 2013/35/EU täytäntöönpanon alalla sähkömagneettiset kentät. Osa 2, Tapausselostuksia