Μη δεσμευτικός οδηγός ορθής πρακτικής για την εφαρμογή της οδηγίας 2013/35/ΕΚ ηλεκτρομαγνητικά πεδία. Τόμος 2, Περιπτωσιολογικές μελέτες