Lieta T-63/11: Vispārējās tiesas 2015. gada 16. decembra spriedums – Air France/Komisija Konkurence — Aizliegtas vienošanās — Eiropas kravu aviopārvadājumu tirgus — Nolīgumi un saskaņotas darbības par vairākiem kravu aviopārvadājumu pakalpojumu cenu elementiem (degvielas piemaksu un drošības piemaksu noteikšana, atteikums maksāt komisijas maksu par piemaksām) — LESD 101. pants, EEZ līguma 53. pants un Kopienas un Šveices Nolīguma par gaisa transportu 8. pants — Pienākums norādīt pamatojumu