Kohtuasi T-63/11: Üldkohtu 16. detsembri 2015. aasta otsus – Air France versus komisjon (Konkurents — Kartellid — Euroopa lennulastiturg — Kokkulepped ja kooskõlastatud tegevus lennulastiteenuste paljude hinnaelementide (kütuse lisatasu ja ohutuse lisatasu sisseviimine, lisatasudelt vahendustasu maksmisest keeldumine) puhul — ELTL artikkel 101, EMP lepingu artikkel 53 ning ühenduse ja Šveitsi vahel sõlmitud õhutranspordilepingu artikkel 8 — Põhjendamiskohustus)