Zestawienie dochodów i wydatków Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki na 2012 r.