Výkaz příjmů a výdajů agentury pro spolupráci energetických regulačních orgánů za rozpočtový rok 2012