Anmeldelse af en planlagt fusion (Sag M.8909 — KME/MKM) (EØS-relevant tekst.)