A Bizottság 2011/10/EU irányelve ( 2011. február 8. ) a 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. mellékletének a bifentrin hatóanyagként való felvétele céljából történő módosításáról EGT-vonatkozású szöveg