Zadeva C-802/19: Sodba Sodišča (sedmi senat) z dne 11. marca 2021 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Bundesfinanzhof – Nemčija) – Firma Z/Finanzamt Y (Predhodno odločanje – Obdavčenje – Davek na dodano vrednost (DDV) – Direktiva 2006/112/ES – Člen 90(1) – Zmanjšanje davčne osnove – Načela, opredeljena v sodbi z dne 24. oktobra 1996, Elida Gibbs (C 317/94, EU:C:1996:400) – Dobava zdravil – Odobritev popusta – Hipotetičnost vprašanja za predhodno odločanje – Nedopustnost predloga za sprejetje predhodne odločbe)