Lieta C-802/19: Tiesas (septītā palāta) 2021. gada 11. marta spriedums (Bundesfinanzhof (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Firma Z/Finanzamt Y (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Nodokļi – Pievienotās vērtības nodoklis (PVN) – Direktīva 2006/112/EK – 90. panta 1. punkts – Nodokļa bāzes samazināšana – 1996. gada 24. oktobra spriedumā Elida Gibbs (C-317/94, EU:C:1996:400) noteiktie principi – Zāļu piegādes – Atlaižu piešķiršana – Prejudiciālā jautājuma hipotētiskums – Lūguma sniegt prejudiciālu nolēmumu nepieņemamība)