/* */

Συμβούλιο κατά Κοινοβουλίου TITJUR Απόφαση του Δικαστηρίου της 3ης Ιουλίου 1986. # Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. # Διαδικασία του προϋπολογισμού: Εξουσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να αυξήσει τις μη υποχρεωτικές δαπάνες. # Υπόθεση 34/86.