Odločba Komisije z dne 13/09/2004 o razglasitvi združljivosti koncentracije s skupnim trgom (Zadeva št. COMP/M.3516 - REPSOL YPF / SHELL Portugal) v skladu z Uredbo Sveta (EGS) št. /2004 (Besedilo v angleškem jeziku je edino verodostojno)