Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2016/440 tat-23 ta' Marzu 2016 li jemenda l-Annessi II, III u V tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-livelli massimi ta' residwi għall-atrażina f'ċerti prodotti jew fuqhom (Test b'rilevanza għaż-ŻEE)$