Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 11 października 2007 r.$