Tiesas spriedums (ceturtā palāta) 2007. gada 11.oktobrī.