Domstolens Dom (Fjerde Afdeling) af 11. oktober 2007.