Decizia de punere în aplicare (UE) 2015/1784 a Comisiei din 2 octombrie 2015 de modificare a anexei II la Decizia 2003/467/CE în ceea ce privește declararea regiunii Irlanda de Nord din Regatul Unit ca fiind oficial indemnă de bruceloză cu privire la efectivele de bovine [notificată cu numărul C(2015) 6630] (Text cu relevanță pentru SEE)