Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 992/2004 του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 2004, σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3068/92 για την επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ επί των εισαγωγών χλωριούχου καλίου (ποτάσας), καταγωγής Λευκορωσίας, Ρωσίας ή Ουκρανίας