Schriftelijke vraag E-002279/11 John Stuart Agnew (EFD) aan de Commissie. Recht op vertolking