Propunere de DECIZIE DE PUNERE ÎN APLICARE A CONSILIULUI de acordare a unui sprijin temporar Sloveniei în temeiul Regulamentului (UE) 2020/672 al Consiliului, pentru atenuarea riscurilor de șomaj într-o situație de urgență ca urmare a epidemiei de COVID-19