Voorstel voor een UITVOERINGSBESLUIT VAN DE RAAD tot toekenning van tijdelijke steun op grond van Verordening (EU) 2020/672 van de Raad aan Slovenië om het risico op werkloosheid in een noodtoestand als gevolg van de COVID-19-uitbraak te beperken