Pasiūlymas TARYBOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS kuriuo Slovėnijai pagal Tarybos reglamentą (ES) 2020/672 suteikiama laikina parama nedarbo rizikai dėl ekstremaliosios situacijos, susijusios su COVID-19 protrūkiu, mažinti