Kommissionens beslutning af 15. april 2004 om et dokument vedrørende overførsel af eksplosivstoffer inden for Fællesskabet (meddelt under nummer K(2004) 1332) (2004/388/EF)