Sprawa F-18/09: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 10 listopada 2011 r. — Merhazoui przeciwko Radzie (Służba publiczna — Urzędnicy — Awans — Grupa zaszeregowania — Członkowie personelu miejscowego powołani na urzędników — Artykuł 10 załącznika XIII do regulaminu pracowniczego — Artykuł 3 załącznika do WZIP — Postępowanie w sprawie awansu za 2008 r. — Porównanie osiągnięć urzędników zatrudnionych w kategorii AST — Postępowanie w oparciu o sprawozdania z oceny za lata 2005-2006 — Kryterium poziomu wykonywanych obowiązków)