Υπόθεση F-18/09: Απόφαση του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης (δεύτερο τμήμα) της 10ης Νοεμβρίου 2011 — Merhzaoui κατά Συμβουλίου (Δημόσια διοίκηση — Μόνιμοι υπάλληλοι — Προαγωγές — Βαθμολογική κατάταξη — Τοπικοί υπάλληλοι διορισθέντες μόνιμοι υπάλληλοι — Άρθρο 10 του παραρτήματος XIII του ΚΥΚ — Άρθρο 3 του παραρτήματος του Καθεστώτος που εφαρμόζεται στο Λοιπό Προσωπικό — Περίοδος προαγωγών 2008 — Συγκριτική εξέταση προσόντων μεταξύ υπαλλήλων που εμπίπτουν στη σταδιοδρομία AST — Διαδικασία βάσει των εκθέσεων βαθμολογίας 2005/2006 — Κριτήριο του επιπέδου των ασκουμένων καθηκόντων)