Věc F-18/09: Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 10. listopadu 2011 — Merhzaoui v. Rada ( „Veřejná služba — Úředníci — Povýšení — Zařazení do platové třídy — Místní zaměstnanci jmenovaní úředníky — Článek 10 přílohy XIII služebního řádu — Článek 3 přílohy pracovního řádu ostatních zaměstnanců — Povyšovací řízení 2008 — Srovnávací přezkum zásluh mezi úředníky zařazenými do skupiny AST — Postup založený na hodnotících zprávách 2005/2006 — Kritérium úrovně zastávané odpovědnosti“ )