Komission lausunto, annettu 27 päivänä syyskuuta 2017, Yhdistyneessä kuningaskunnassa sijaitsevasta Sellafieldin Magnox Swarf Storage Silosta peräisin olevan radioaktiivisen jätteen hävittämistä koskevan suunnitelman muuttamisesta$