Közlemény az 2913/92/EGK tanácsi rendelet 12. cikke (5) bekezdésének a) pontja szerint az egyes áruknak a vámnómenklatúrába történő besorolására vonatkozóan a tagállamok vámhatóságai által adott felvilágosításokról